Verslag extra vergadering 20 april 2022

Verslag extra Ledenvergadering 20 april 2022 (CONCEPT)

Locatie: NH-Hotel

13.00 uur

 

Afwezig: Paul Fuchs, Truus Cortenraad, Anne-Marie Ariëns, Joost Huurman, Rob Brouwers, Gauke Kootstra, Marijke Steffens en Greetje Loos.

Er zijn 22 leden aanwezig; hiermee is aan het quorum voldaan.

 

 1. Ingekomen post
  • Ballotagecommissie: voorstel wijziging Ballotagerichtlijnen criterium: leeftijd.
  • Titus Panhuysen: evaluatie locatie.

 

 1. Mededelingen
  • Bezoek Glo’art, kunst- kooptentoonstelling in een parkachtige omgeving op 20 juli.

De Programmacommissie heeft Glo’Art in het programma 2022 opgenomen als een ‘excursie’ en vroeg om een bijdrage van het bestuur. Het bestuur heeft geantwoord, dat zij dit niet meefinanciert: het is geen jaarlijks dagje uit/ excursie. Dit betekende dat het als partneractiviteit kostbaar zou worden voor leden.

Maria Hendriks en Pauline Tomlow zijn het project gaan bezoeken en stellen voor er een middagprogramma van te maken: van 14-16.00 uur (open eindtijd). Zodoende is het, inclusief koffie en vlaai, voor het tarief van 15 euro; beter haalbaar als partneruitstap. De Programmacommissie heeft dit voorstel overgenomen.

 • Het Jaardiner vindt plaats op 29 juni in restaurant Foresta te Lanaken. Dit was oorspronkelijk een wandel
 • Programmawijzigingen: af en toe wordt in het programma geschoven. Zie voor het actuele programma de website.
 • Joop Schermerhorn beveelt het Dictionairke vaan ‘t Mestreechs van Flor Aarts, partner van Sjé Aarts, oud-lid van onze club, aan voor ons ‘gemengd’ gezelschap!

 

 1. Ballotagerichtlijnen

De Ballotagecommissie stelt voor om het leeftijdscriterium aan te vullen met de kwaliteit jong en dartel van geest OF het leeftijdscriterium te laten vervallen en alleen jong en dartel te gebruiken.

Het bestuur heeft dit voorstel besproken en komt met een eigen voorstel:

 • Wel een leeftijd; dit is een toetsbaar criterium.
 • De leeftijd op te trekken naar AOW + 4 jaren.

Discussie:

TP wijst op belang van jonge leden; zij zijn het die later de ‘functies’ kunnen gaan innemen en kunnen zorgen voor nieuwe leden vanuit hun netwerken. We hebben vaak ook gastsprekers gehad die heel goed in de club zouden passen, maar die door leeftijd geen lid meer konden worden.

FH (als jongste) ?? welk risico lopen we; iedereen kan ook jong wegvallen…

JC vindt het belangrijk dat jongeren erbij komen. Door corona zijn er wat minder contacten; stelt voor het besluit een jaar uit te stellen.

MB heel positief over voorstel bestuur

KF stelt voor geen harde leeftijdgrens te hanteren; juridisch is het handig om ruimte voor uitzonderingen te bieden.

BG tegen ‘hardheidsclausule’

MM zorg voor aanwas! (vb koor); was er zelf al heel jong bij en vraagt aan JP hoe zij het als jong lid ervaren heeft? JP zegt dat het haar niet uitmaakte: interessant al die verschillende mensen, leeftijd is geen thema dan…

RS stelt 70 jaar voor, altijd, dus niet meegroeien met AOW- leeftijd.

WE zij heeft het combineren met werken wel als een rem ervaren; hierdoor kan moet men vaker afzeggen.

NB vervroegd pensioen bestaat bijna niet meer en er zijn wel beroepen die pas met 70 jaar met pensioen gaan.

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming:

Geen verandering: 1 stem

4 jaren + ‘hardheidsclausule’: 7 stemmen

4 Jaren zonder ‘hardheidsclausule’: 14 stemmen

 

             Besluit:

Het voorstel AOW-leeftijd + 4 jaren, zonder ‘hardheidsclausule’ wordt aangenomen met 14 stemmen.

 

Indien, eerder voorgedragen kandidaten die afgewezen zijn, aan het nieuwe criterium voldoen, kunnen de sponsoren hen opnieuw voordragen.

 

 

 1. Tussentijdse evaluatie locatie

Naast de brief van Titus Panhuysen zijn er diverse reacties van leden over de nieuwe opzet opgevangen.

Uit de evaluatie locatie bleek dat NH veel pluspunten heeft en enkele minpunten. En dat alternatieve locaties ook hun minpunten hebben. Het bestuur heeft toen voorgesteld om een nieuwe poging te doen en die ook t.z.t. te evalueren. De mogelijk van verandering bleef open.

We hebben nu 2 varianten maaltijden en 2 varianten zalen gehad; tijd voor een tussentijdse evaluatie meent het bestuur.

Samenvatting van de opmerkingen over ruimte, buffet en tijdsduur zijn:

 

Ruimte Afgelopen keer (3e keer) zaten we in de kleine zaal achter het restaurant. Deze ruimte

was ongeschikt. De spreker en het scherm waren niet voor ieder goed zichtbaar. De ruimte was te krap om rond te lopen om eten te halen. Het koffieapparaat was te lawaaierig; koffie wel lekker + halen tijdens de lezing is storend.

Buffet   De 1e keer was een groot succes. De afwisseling warm-koud buffet kwam als een

verrassing (teleurstelling: had men niet verwacht). De 3e keer, een warm buffet: was karig en geen groente. Op tafel geen koffie, thee, water. Lawaaierig koffieapparaat.

               Tijd         Twee uren zijn te krap.

              

               Opmerkingen tijdens de discussie:

 • beste ruimte tot nu toe in NH, echter niet geweldig. Manjefiek was echt onze ‘ruimte’! NH van goede wil, maar wil liever elders heen…
 • lunch vaak te eenvoudig voor de prijs

Kees Flinterman vertelt enthousiast over zijn ervaring bij Probus II.

Zij hebben een bijeenkomst van 2,5 uur. Zij starten met de lezing, dan de borrel, dan de maaltijd. Deze variant kreeg veel bijval!

 

Besluit: Ruimte: handhaven zoals 1e keer in het ontbijtrestaurant, mits geen drukte

            in zaal erachter.

               Buffet:    voorkeur voor warm buffet (2 gangen); kan afgewisseld worden met een koud

buffet (1 op de 2 of 3x). Altijd wat groente.

Koffie, water en thee weer op tafel. Of bij de nieuwe opzet; vanuit koffieapparaat, omdat dan het geluid minder stoort. Geen prijsverhoging.

Tijd:        we willen de tijdsduur verlengen met een ½ uur en de opzet van Probus II uitproberen: 11.30 u lezing-12.30 u borrel in bar en vervolgens lunch in ontbijtruimte tot 14.00 u. Afhankelijk van NH: ½ uur extra ervóór of erná.

Bespreken op korte termijn met NH als tussentijdse evaluatie. Indien zij/wij er niet uit komen, dan zoeken wij naar een andere locatie; p.m. Titus Panhuysen heeft al zijn hulp aangeboden.

 

 1. Rondvraag

Titus Panhuysen meldt dat het 5e lustrum in december 2023 is. Hij vraagt het bestuur om een lustrumcommissie in te stellen. Fred Humblé, Jeannette Jostmeyer en Titus Panhuysen stellen zich beschikbaar voor deze commissie.

 

Pauline Tomlow

secretaris

Enable Javascript