In deze rubriek zijn de recente bestuursdocumenten en -besluiten van de ALV ondergebracht, alsmede de doorlopende besluitenlijst.

Ook kunnen hier op de pagina historie oude teksten e.d. worden ingezien.