Reglement

Wij hebben weinig geschreven regels, wel afspraken, zoals:

  1. we betalen een jaarlijkse contributie van € 100 en maken dat bedrag in januari over aan de penningmeester
  2. we proberen zo vaak als mogelijk naar de bijeenkomsten van de club te komen
  3. we vergaderen op de eerste en de derde woensdag van de maand tussen twaalf en twee tijdens een lunchbijeenkomst met voordracht
  4. we proberen minimaal eens in de drie jaar een voordracht, causerie of powerpointpresentatie te geven
  5. we bekommeren ons om elkaar, ook buiten de clubbijeenkomsten

Voor alle informatie over Probus Nederland kan een brochure gedownload worden (klik op de link):

Probus-Informatieboekje-v180814